Като лидер на пазара за онлайн кредити. Компанията постоянно налага нови решения, чрез които предоставя на клиентите възможност за краткосрочно финансиране. Като високотехнологична компания, Кредисимо се стреми постоянно да разработва и внедрява иновативни услуги, адекватни на бързо развиващия се дигитален свят.

Credissimo е, преди всичко, потребителски ориентирана компания. С иновативните си решения, нововъведения и автоматизирани процеси, отговаря на нуждите на нашите потребители при потребност от краткосрочно финансиране. Компанията е първата в България, която предложи изцяло онлайн заявяване на кредит, както и одобрение в рамките на минути.