Преди да подадете жалба към АОНК, най-учтиво Ви молим да се запознаете с продедурата по подаване и разглеждане на жалби от Асоциацията.

Вашите данни

Описание на Вашата жалба