Бизнес анализатори в световен мащаб трескаво се опитват да начертаят сценариите за развитието на коронавирус пандемията и ефекта върху икономиките. Вече е ясно, че банкнотите лесно могат да разпространяват вируса, така че прогнозите са за значителен ръст на електронните разплащания и бум на дигиталното банкиране. Колкото повече продуктите на финтек компаниите отговарят на нуждите на хората в пандемична ситуация, толкова те ще стават все по-атрактивни, прогнозират анализатори.

Налагат се и промени във фирмената култура. Според анализ на McKinsey & Company, направен въз основа на разговори с десетки компании в света, в момента се прилагат 5 основни пакета мерки. McKinsey посочва, че масово бизнесът акцентира върху тези мерки:

    • Защита на работната сила, което налага промени в работната среда като възможност за работа от къщи за целия офис или за някои служители; работа в частна виртуална мрежа; телефония; осигуряване на по-голямо индивидуално пространство в офиса, чести медицински прегледи;

    • Пълна интеграция в ядрото на фирмата, която цели консенсус на лидерите на мнение за всички сценарии и води до прилагане на портфолио от ускорени мерки; Определяне на 5 работни звена: служители, финансови стрес тестове и калкулация на непредвидени разходи, верига с доставки, маркетинг и продажби, друго необходимо звено; поставяне на 48-часови или едноседмични цели за всяко звено;

    • Стрес тестове на компанията от финансовите мениджъри, които се базират на най-новите данни за епидемиологичната обстановка и икономическата перспектива;

    • Стабилизиране на веригите с доставки, което означава оценка на прозрачността на риска по веригата, нови квалификации за доставчиците, цялостна ревизия на логистиката и подобрения на маршрутите;

    • Протекция и ангажиране на клиента, комуникация с b2b клиенти по веригата като част от микро екосистемата; Обратна връзка от клиента за практики, които прилагат във връзка с Covid-19;

Във време на пандемия защитата на служителите е от огромно значение за просъществуването на компанията, но механизмите за това остават неефективни, дори и във високотехнологичните компании и бизнеса с професионални услуги. Трудностите са свързани с факта, че за разлика от познатите видове грип, коронавирусът е в пъти по-заразен, рядко се изкарва леко, в повечето случаи е необходима спешна хоспитализация, а в нашия лошия и вече чест вариант - има фатален край.

За момента работа от дома на повече служители и ограничаване на пътуванията остават най-ефективните решения, защото здрав човек, заразен с коронавирус, може изобщо да няма симптоми дълго време, така че меренето на температура на входа изобщо да не се окаже гаранция за безопасност за целия офис. Анализаторите отчитат, че са необходими цялостни политики за компенсации на служителя, което наред с неизбежните загуби, се превръща в истинско предизвикателство за бизнеса.