2015 година – първата пълна календарна година от основаването на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК).

2015 бе първата цяла календарна година за АОНК. През нея тя разгърна своята дейност и постигна първите си видими резлултати свързани с внедряването на добрите търговски практики, особено на тези имащи отношение към закрила на потребителите.

През изминалата година Асоциацията, водена от желанието на своите членове да са изрядни пазарни субекти и да са източника от който добрите търговски практики навлизат и се внедряват на българския пазар, иницира редица срещи с Комисията за Защита на Потребителите (КЗП), Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), с НПО-та специализирани в защита на потребителите, както и със сходни браншови организации за съвместни дейности в полза и услуга на потребителите.

На срещата в КЗП от страна на Комисията, систематизирано и изчерпателно, бяха представени основните проблеми свързани с закрилата на интересите на потребителите на тъй наречените „бързи кредити“. От АОНК бе представен плана на Асоциацията за налагане на добрите търговски практики и за информираност на потребителите. От Асоциацията, бе поет ангажимент координирано в рамките на АОНК, нейните членовете да отразят в дейността си всички препоръки на КЗП, както и да приемат допълнителни, надхвърлящи законноизискуемите, мерки за защита на интересите на потребителите.

Част от приетите от АОНК и внедрени от всички нейни членове ангажименти са :

Наличие и публично достъпна система за подаване и проследяване на жалби от страна на потребителите, включително пряко пред етичната комисия на АОНК.
Защита на потребителите при просрочие от допълнително финансово натоварване чрез поставяна на горна граница на адвокатските хонорари, като при размер на задължението над 5 000 лева няма да се допуска никакво увеличение над нормативно определеното минималното възнаграждение.
Всеки потребител ще разполага с разумен срок преди заема му да бъде обявен за предсрочно изискуем, както и за да постигне споразумение с кредитодателя, преди последният да предприеме съдебни действия.
Със цел членовете на АОНК да имат по-пълно разбиране за изискванията от страна на КЗП, бе организиран обучителен семинар. На него, пред ръководни кадри на фирмите членуващи в АОНК, експерти от КЗП представиха казуси от своята практиката по законоприлагане и отговориха на уточняващи въпроси на присъстващите.

Признание за усилията на АОНК и на нейните членове да бъдат изрядни спрямо потребителите и да са проводник на добрите практики в сферата на „Бързите кредити“, е избирането на членовете на Управителния съвет на АОНК, с председател адвокат Николай Цветанов, за членове на секторната помирителна комисия към КЗП..

АОНК като отчита загрижеността на потребителите за защитата на личните им данни и желанието на своите членове да бъдат надеждни и сигурни оператори на лични данни, както и безпокойствието им от разнопосочните изисквания на държавни органи и институции, постави редица въпроси пред КЗЛД. Експертните отговори на КЗЛД и последваля обучителен семинар на който откровено и в подробности бяха обсъдени множество въпроси, създадоха условия за устойчива и законносъобразна практика на членовете на АОНК по съхранение и защита на личните данни на техните потребители.

АОНК редовно работи и развива съвместни проекти с неправителствения сектор в посока потребителска защита, извън съдебно решаване на спорове и финансова грамотност.

По определени проекти от общ интерес, Асоциацията е инициатор на сътрудничество и активна страна в диалога с други секторни обединения като това на застрахователите, на пенсионните фондове ...

През 2015 АОНК бе приета за член на Конфедерацията на Работодателите и Инвеститорите в Бълтария (КРИБ).


Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

Е създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на водещи небанкови финансови институции, български и международни, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение.

Асоциацията има за цел развитието на нормативната рамка на сектора в интерес на всички пазарни субекти. За постигане на тази общо полезна цел, Асоциацията е диалогичен партньор на всички институции и организации, от държавния и от неправителствения сектор които имат отношение към дейността на членовете на АОНК.

Дейността на членовете на АОНК има важна обществена роля отговаряща на потребностите както на потребители които нямат достъп до банково финансиране, така и на такива които предпочитат този вид услуги, заради облекчената процедура на отпускане и персоналното обслужване.

За допълнителна информация и въпроси

Уеб страницата на Асоциацията – aonk.bg
Оперативен директор - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.