На база решение на УС на АОНК от 7.01.2015, Фератум България ЕООД беше прието за пълноправен член на асоциацията.

Дружеството е част от Ferratum Group, международена компания, създадена във Финландия и предлагаща мобилни потребителски заеми в 19 държави от Европа, Австралия, Нова Зеландия и Америка. Българският клон на Ferratum Group е създаден през 2009г и към момента обслужва над 100 хил. клиенти в България. Присъединяването на Фератум България към АОНК е продължение на политиката на компанията за прозрачно, коректно и отговорно кредитиране.