Всички фирми, членове на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) дадоха съгласието си за участие в помирителните производства към Помирителна комисия, провеждани в Комисия за защита на потребителите (КЗП).

Постоянни в подкрепата си за всички инициативи на КЗП за защита на правата на потребителите, всички членове на АОНК приеха да участват в помирителните производства към Помирителна комисия, провеждани в Комисията.

Това решение от страна на членовете на АОНК е логично следствие от започналия в интерес на потребителите през 2015 г., процес на активен обмен и взаимодействие между КЗП и АОНК. То е и естествено развитие на предложението отправено в края на миналата година от страна на ръководстовото на КЗП, към АОНК да излъчат свои представители за членове на финансовата секторната помирителна комисия. Това предложение Асоциацията разглежда като форма на признание за нейните и на нейните членове усилия, да бъдат изрядни спрямо потребителите и да са активен проводник на добрите практики в сферата на небанковото кредитиране.

С тази своя стъпка, всички членове на АОНК, доказват своята подкрепа и се включват активно в провежданата от КЗП политика на защита на потребителите, съобразно духа и нормите на европейското и българското законодателство. Асоциацията е убедена, че по този начин нейните членове способстват за изграждането от страна на КЗП на устойчиви и надеждни механизми в полза на потребителите.


Асоциацията за отговорно небанково кредитиране

Е създадена в края на месец април 2014 г. като сдружение с нестопанска цел в частна полза на водещи небанкови финансови институции, български и международни, обединени около собствен Етичен кодекс и спазващи добрите търговски практики за защита на потребителите и пазарно поведение.

Асоциацията има за цел развитието на нормативната рамка на сектора в интерес на всички пазарни субекти. За постигане на тази общо полезна цел, Асоциацията е диалогичен партньор на всички институции и организации, от държавния и от неправителствения сектор които имат отношение към дейността на членовете на АОНК.

Дейността на членовете на АОНК има важна обществена роля отговаряща на потребностите както на потребители които нямат достъп до банково финансиране, така и на такива които предпочитат този вид услуги, заради облекчената процедура на отпускане и персоналното обслужване.

За допълнителна информация и въпроси

Уеб страницата на Асоциацията – aonk.bg
Оперативен директор - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.