Коронавирусната пандемия промени живота ни радикално, като намали физическия, но засили дигиталния контакт в начина ни на работа и пазаруване. Опитите на глобално ниво да се ограничи заразата принуждават финансови експерти да разсъждават върху дилемата дали все още имаме нужда физически да носим банкноти и монети.

Дали с все повечето електронни разплащания напоследък не изоставяме традиция на 7000 години, която води началото си от Месопотамия, когато са се разменяли парични знаци за стоки, докато в наши дни използваме банкноти и монети, в знак на доверие към банковата система? Потребители споделят, че от началото на пандемията не са се докосвали до финикийските знаци, а от съображения за сигурност са използвали само дигитално банкиране и лични кредитни карти.

Вече разполагаме с дигитални технологии и биометрична идентификация от висока степен на сигурност, които ни позволяват все повече да увеличаваме транзакциите. Според експерти по дигитални портфейли от финтек компании, физическите пари, които доказано пренасят и коронавируса, ще станат демоде, пише Financial Times.

87% от транзакциите в Швеция са дигитални и се извършват чрез частни компании за разплащания. Парите на клиентите са разпределени в банкови сметки, които клиентите достъпват с помощта на дигитални приложения. Ако централните банки създадат дигитални валути, всеки потребител би имал отделна банкова сметка. Тази идея все повече набира скорост в света. Откакто повечето американци работят от къщи, свалените приложения за банкиране в САЩ са нараснали с 60%.

Федералният резерв на САЩ вече обмисля предложение за създаване на дигитални доларови сметки и портфейли за всички американски граждани, като мярка за предотвратяване на пандемията в САЩ. Ако това стане, цялото банкиране ще се трансформира на дигитална основа и с дигитални портфейли. Печалбите ще се депозират директно в потребителските дигитални портфейли и ще се трансферират при плащания пак през тях. Според американски експерти, дигитализирането на разплащанията ще облекчи значително потребителите да изчисляват и предоставят данъчна информация, а институциите да следят много по-ефективно за дължимите и налични плащания.

В България има смесена тенденция, в зависимост от градската инфраструктура и степен на развитие. В по-големите градове потребителите държат пари в брой, но от началото на пандемията все повече прибягват до безкешови операции при разплащания, преводи и взимане на кредит. Компаниите от АОНК предлагат изцяло дигитализирани финансови услуги за минимално време.