Глобалната тенденция за безкешови плащания предоставя огромна възможност за мобилните портфейли, тъй като милиони хора в света все повече ги използват. В световен мащаб отпада необходимостта от носене на пари в брой, което намалява рисковете от кражба или загуба на валута. Според анализатори този вид удобства ще предизвика значим пазарен растеж в потребителския и бизнес сегментите. Прогнозите са през 2020 г. световният пазар на мобилни портфейли да достигне 1 трилион долара, с годишен растеж от 36,5%.

Мобилните портфейли осъществяват плащанията като мобилното приложение на смарт телефона бъде доближено и разчетено от терминала на търговеца. Трансферите на данни се осъществяват чрез стандарта NFC или чрез сканиране на QR код.

Според изследване на Statista през 2017 г. световният пазар на мобилни портфейли е с обем 368 млрд. долара. През последните 2 г. този дял нараства до над 745,7 млрд. долара. Очакванията са, че пазарът ще се удвои до 2023 г., като нарасне с 28% до 2,1 трилиона долара общ годишен темп на растеж.

Петте топ страни по обем на транзакции през 2020 г. ще бъдат Китай (800 млрд. долара) в ролята на абсолютен лидер, САЩ (116 млрд. долара), Великобритания (14,9 млрд. долара), на трето място са Индия и Бразилия също под 100 млрд. долара. Пазарните условия в Китай имат решаваща роля за лидерската му позиция в бума на мобилните портфейли. Над 70 % от потребителите в Китай използват мобилни портфейли дори за разплащания в такси и всякакъв род улични платформи за услуги. Европейските страни, в това число и България, са доста по-назад, като все още залагат предимно на кеша, кредитните и дебитните карти.

През последните 3 г. е нараснал броят на потребителите на мобилни портфейли и те вече са над 1,3 млрд. Най-големите потребителски групи са тези на милениумите (между 23 и 38 г.) и на поколението Z (от 7 до 22 г.), като техният дял съответно е 37% и 25%. До 2023 г. броят на потребителите в света ще нарасне до 1,6 млрд. души.