Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) бе представена официално на 9 юли на пресконференция в Гранд Хотел София. На същата дата всички учредители на Асоциацията приемат етичен кодекс, който влезе в сила за членовете й от този ден. Учредители на Асоциацията са 8 водещи компании за бързи потребителски кредити. Асоциацията е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година.

Микрокредитирането ежедневно и ежеседмично осигурява гориво на икономиката, давайки рамо на семейства и малки фирми, на клиенти на комунални услуги за срочното погасяване на техните задължения, както и на най-широк кръг потребители на най-разнообразни продукти и услуги.

Създаването на асоциацията е в отговор на потребността от легитимна структура, която да спомага за издигане на престижа и насърчаване на добрите практики в сектора на бързото и краткосрочно потребителско кредитиране без обезпечение, в т.ч. защита на правата на потребителите и лоялната конкуренция на пазара за бързи потребителски кредити.

Председател на Асоциацията е Неделчо Спасов (Изи кредит), а заместник председатели са Любомир Танкишев (Кеш кредит) и Константин Кръстев (Кредисимо). Всички компании-членки са равнопоставени и взимат решения заедно.

Любомир Танкишев сподели, че компаниите членки са задължени да спазват с приоритет етичния кодекс, който в много случаи налага допълнителни по-строги изисквания, спрямо тези в съществуващата законова рамка.

АОНК определят като предпоставка за пазарния успех на този тип кредитни продукти качества като бързина, ефективност, прозрачност и гъвкавост.

До момента членове на АОНК, която е отворена структура, са следните компании: Кеш Кредит ЕАД, Би енд Джи кредит ООД (с търговска марка Макс кредит), Изи Асет Мениджмънт АД, , Кредисимо АД, Кредихелп ООД, Микро Кредит АД, Неткредит ООД и 4 Финанс ЕООД (с търговска марка Вивус.бг).