Фирмите, членове на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК), единодушно взеха решение да покажат солидарност и подкрепят своите потребители в този труден момент, като прилагат индивидуално отношение към всеки свой клиент, който доказано е засегнат от COVID-19.

 Като неразделна част от финансовия сектор в България, осъзнавайки своята ключова роля в подкрепа на широк кръг от хора, членовете на АОНК единодушно взеха решение да подкрепят своите потребители.

Членовете на АОНК разработиха и прилагат единен подход спрямо кредитополучателите си, засегнати от COVID-19,  от самото начало на извънредно положение в страната. Част от мерките включват пълно или частично отлагане на вноски, както и предоговаряне на срокове за погасяване на задължения, на клиенти, които са засегнати от пандемията и по-конкретно: всеки болен от COVID-19, всеки останал без работа като последица от пандемията, или е в неплатен отпуск по време на извънредното положение. Мерките ще бъдат валидни за периода на извънредно положение в страната, ще се прилагат на базата на предоставяне на документ, удостоверяващ съществуване на основанието за отлагане на вноските и ще бъдат достъпни за клиентите, които са изплащали редовно кредитите си до въвеждането на извънредното положението.

Членовете на АОНК винаги са виждали своята роля в това своевременно да реагират на потребностите и очакванията на потребителите. В тези дни на изпитание ясно потвърждаваме нашия ангажимент както към своите потребители, така и към цялото българско общество, като сме готови да поемем своята част от товара по преодоляване на последствията от COVID-19.

Оценяваме високо действията на Правителството и усилията, които то полага за справяне с кризисната ситуация и му предлагаме безвъзмездно нашата компетентност, както и своя технологичен и административен ресурс. Сред спецификите на нашата услуга е, че тя се предоставя чрез добре структурирана мрежа и електронно, а последното осигурява абсолютно спазване на принципите на социална дистанция, без риск от разпространение на пандемията. Освен това услугата ни се характеризира с висока скорост на реакцията и изградени процеси на проследимост и отчетност, което в момента може да се окаже ключово.