Традиционният модел при отпускането на кредити се основава на софтуерни, СРМ системи или отчетност, като един от тях е водещ, а другите го допълват.

Отвореното банкиране от своя страна трябва да има архитектура, подобна на Лего игрите. На практика Лего структурата притежава модел отворен интерфейс, един слой, който комуникира с различни системи.

Днес компаниите, предлагащи кредити, трябва да са много иновативни в своя бизнес модел. Те все повече функционират като технологични компании. Правилото е, че ИТ компонентите трябва да са основани на определени бизнес модели, а не обратното. В случай, че някои компоненти не работят, те трябва бързо да се заменят с нови.

Бързина, основана на инвестиции в иновативни процеси

Членовете на АОНК са водещи компании на българския пазар, които предоставят краткосрочно небанково финансиране като залагат на нови технологии и подход, който акцентира върху онлайн системи и изключителна бързина на услугата. Принцип е, че одобряването на заема става за броени минути, отпускането към клиента също. Експресното теглене не е безплатно, то е част от автоматизирана услуга, но потребителят е защитен със стандартния европейски формуляр, който се бори с недобросъвестни практики, скрити в т. нар. дребен шрифт, припомнят от АОНК.  Съществува гъвкавост в структурата на лихвения процент, която позволява индивидуални планове за връщане.

Сред иноваторите е Credissimo, където услугата се базира на софтуерна система, която обработва голям брой заявления за кредити за много кратко време. През 2019 г. екипът на Credissimo успя да създаде и внедри революционни методи, които максимално оптимизират времето за обработка на заявленията. Всяко постъпило заявление за заем преминава през изцяло автоматизирана оценка на риска от самообучаващ се алгоритъм. Алгоритъмът за секунди оценява социодемографската информация, подадена от клиента в заявлението му за кредит, както и извлича допълнителната информация от всички необходими допълнителни регистри.

Пионер във финансовите мобилни и дигитални технологии е и Ferratum Group със своята новаторска платформа за мобилно банкиране Ferratum`s mobile Bank, започната през 2016 г. Тя предлага редица финансови услуги, включително плащания и трансфери в реално време в рамките на едно приложение.

Иновативният модел на работа отличава Кеш Кредит от другите компании на пазара. Изцяло автоматизираният процес на одобрение дават възможност на компанията светкавично бързо да прецени кандидатстващия за кредит и да отпусне поисканата сума в рамките само на 6 минути. Процесът не е обвързан с агентска мрежа и така се елиминират субективният елемент и рисковете от контакт с частни агенти.

НетКредит работи без хартиени договори и посещение в офис, като изисква само попълване на лични данни онлайн и въвеждане на код за потвърждение.

С Vuvus.bg кандидатстването за кредит става онлайн бързо и удобно, като се попълва кратка форма на сайта.

CityCash също предоставя възможността за попълване на онлайн форма за кандидатстване, като се посочва сума и период на погасяване.