В днешно време технологиите са основна движеща сила във всяка индустрия. Интелигентното им приложение се превръща все повече в инструмент за постигане на успех, било то в електронната търговия, финансовите операции или образованието. Надделява усещането, че финансовите услуги са сред най-облагодетелстваните заради многобройните измерения на технологични решения – от мобилните операции до дигиталните финтек решения. През 2020 г. се очертават няколко тенденции, които динамично ще променят финансовите услуги и операции.

AI (изкуствен интелект)

На първо място, палитра от приложения ще предостави AI, който не само е ефективен в управление на риска и измамите, но и може да анализира всеки отделен потребителски акаунт на база неговата история. AI значително намалява цялостния процес на обработка на данни, както за валидирането на документите, така и за остойностяването на операциите при отпускането на кредит. По данни на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) съкращаването на времето за обработка е съществен фактор при предлагането на кредитни продукти.
AI може да бъде използван по няколко начина в процеса на потребителско кредитиране, като го направи по-гъвкав и ефективен. Това включва легитимирането на новия потребител, избор на подходящ продукт или оптимизация на кредитната проверка.

Кибер сигурност

Финансовите операции са потенциална цел на кибер престъпниците. Ето защо финансовите и кредитни компании вземат ключови мерки за сигурност като провеждат образователни кампании за клиентите си. Тяхна отговорност е да направят така, че кредитополучателите да са наясно със своята роля и задължения за опазването на лична информация.

Роботизирана автоматизация на процесите

С нейна помощ финансовите компании могат да използват потребителски чатботове, за да разрешават по-леки казуси и да отговарят на въпроси за кредити, плащания и баланси. Продуктивността нараства като се намалява процента на човешката грешка и оперативните разходи. Въпреки че иновациите с роботи са все още в ранната си фаза, финансовите компании разполагат с огромна ниша от предимства, които ще дадат резултат в дългосрочна перспектива. В потребителското кредитиране това значи намаляване на времето за одобрение и увеличаване на сигурността при обработката на личните данни.