На 15 юли 2019 г. НАП установи, че е осъществен неоторизиран достъп до информация, съдържаща се в базите данни на НАП. Неправомерно са били разпространени лични данни и данъчно-осигурителна информация на около 5.1 млн. български граждани, като голяма част от тях са на починали лица.

Незаконно разпространените файлове съдържат:

• Имена, ЕГН и адреси на български граждани;
• Телефони, имейл адреси и друга информация за контакт;
• Данъчно-осигурителна информация като данни от годишни данъчни декларации на физически лица, данни от осигурителни декларации, данни за издадените актове за административни нарушения и др.

На сайта на НАП е достъпно приложението, чрез което всеки гражданин може да разбере дали негови лични данни са станали обект на неоторизиран достъп- https://check.nra.bg/, след въвеждане на ЕГН и номер на мобилен телефон.

Няма яснота за конкретния тип и брой данни, които са били разпространени за всяко лице. Това се очаква да се случи, когато НАП приключи със съпоставката на незаконно разпространената данъчно-осигурителна информация с тази в реалните им бази данни, за да се провери дали няма дописване или манипулация на публикуваните данни.

Какви са рисковете някой да получи кредит на чуждо име заради неправомерно разпространените данни от НАП?

Както своевременно потвърдихме от Асоциация за отговорно небанково кредитиране, няма риск някой да поеме задължения от чуждо име заради неправомерно разпространените данни. Това потвърдиха и от НАП, банките и дружествата за лизинг в официални изявления. В допълнение, Нотариалната камара и Агенцията по вписванията също потвърдиха, че няма риск от измами при сделки с разпореждане на движимо или недвижимо имущество или прехвърляне на фирма с дългове, тъй като изтеклите данни не са достатъчни за извършването на такова разпореждане.

Членовете на АОНК, като лидери в небанковото финансиране, непрекъснато инвестират в иновативни нововъведения и автоматични процеси, отговарящи на съвременния дигитален свят. Това гарантира на първо място идентификацията и защитата на личните данни на клиентите, съгласно приложимото законодателство за дейността на финансовите институции.

В интервюта за новините на Нова телевизия и БТВ през последните дни, длъжностното лице по защита на личните данни на Credissimo адв. Пламен Славов, увери, че няма риск с идентификацията на клиентите при отпускането на кредити онлайн в резултат на изтеклите данни от НАП. Той уточни, че всеки кредитоискател трябва:
Задължително да изпрати копие на личната си карта. Без копие на лична карта заявление за кредит не може да бъде разгледано.

• Без представяне на оригинал на лична карта кредит не може да бъде усвоен в брой.

• В случай на усвояване на кредит по банков път титулярът на банковата сметка се проверява в Регистъра на банковите сметки и сейфове на БНБ.
В интервюта за национални медии, председателят на АОНК адв. Николай Цветанов увери, че за сключването на договор за потребителски кредит финансовите институции не събират данни само по лична карта и данни за контакт, но извършват редица проверки в регистри, от където получават много детайлна и допълнителна информация за всеки кредитоискател. В допълнение адв. Николай Цветанов заяви, че процесът по кредитиране изисква предоставяне на копие на лична карта, както и оригинал при усвояването в брой. По този начин идентификацията на клиента се извършва по сигурен и предвиден в закона начин.

Няма риск от злоупотреба и получаване на кредит от трето лице дори да разполага с чужд електронен подпис. Членовете на АОНК не приемат електронни подписи като средство за идентификация, вместо копие на лична карта при заявяването на кредита, както и няма да замести оригинал на личната карта при усвояването на парите в брой.

В допълнение, като финансови институции, дружествата за т.н. „бързи кредити“ подлежат на непрекъснат и строг надзор от контролните органи при извършване на дейността си, а именно- БНБ, ДАНС, КЗЛД, КЗП и др. Това гарантира стриктното спазване на приложимото законодателство.

Препоръки:

• На първо място, както уведомиха от НАП, не се налага смяна на документите за самоличност.

• Гражданите трябва да бъдат предпазливи, когато някой контактува с тях по телефон или имейл и иска извършване на действие с финансов или личен характер.

• Данни за банкови сметки, за дебитни или кредитни карти, не трябва да се предоставят по телефон, независимо за кого се представя човекът, който се свързва с тях.

• Като допълнителна мярка за сигурност, сменете паролата на електронната си поща и ПИК кода от НАП.