Да бъдеш „зелен" и „еко" се наложи като модерна тенденция, все по-силно обхващаща не само отделния индивид, а и бизнеса. Огромните мащаби на екологичната криза, в която се намира планетата налага нови ценности, както на личностно ниво, така и на съвременните корпорации. Компаниите с модерно устройство и мислене постепенно се превръщат в главни отговорници по спазването на стандартите на отговорния, екологичен бизнес, ценящ природните ресурси.

Положителни примери за фирми, следващи екологични стандарти при работата си, на световно ниво, има повече от достатъчно. За България, обаче, тенденцията навлиза все още бавно и не толкова категорично - особено, когато се отнася за среден до малък бизнес. За да бъдеш еко, е нужно не само първоначално правилна настройка на съзнанието, но и капацитет и желание за промяна, ресурс от време и често – голямо усилие.

„Кредисимо" е една от компаниите отличник в категорията на природо – отговорния бизнес. Технологичната компания, един от лидерите на онлайн пазара, предлага кредитни услуги за индивидуални и корпоративни потребители. Оперирайки в тази сфера, фирмата би трябвало да произвежда огромен документооборот – на хартиен носител, в два екземпляра се изготвят и съхраняват за дълъг период от време почти всички документи, свързани с процеса по получаване на кредит. Изчислено е, че за една календарна година компанията би употребила над 4 060 000 листа в размер А4.