На свое общо събрание, Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) прие уеб базираната медиа група "24пари" за свой асоцииран член. Това дава възможност на АОНК да разпространява редовно и пред още по-широка публика своите виждания за необходимост от разширяване на потребителска защита.

Това несъмнено ще допринесе за развитието на отговорното кредитиране и внедряването в България на най-добрите практики за закрила на потребителите. Разпространяването на високите стандарти на АОНК за потребителска защита, записани в Етичния кодекс на Асоциацията, ще позволи на потребителите да се ориентират информирано при избор на кредитна институция. АОНК разчита и, че постоянната информираност на потребителите за съществуващите добри практики, ще оказва натиск на пазара за тяхното налагане като стандарт, което неминуемо ще повиши потребителското доверие в сектора.

За потребителите на "24пари", това е допълнителна и изключителна възможност техните въпроси, жалби и сигнали за неправомерни практики от небанкови институции, да бъдат препращани за разглеждане от компетентните юридически съветници на АОНК. Така подалите жалба, в рамките на 5 работни дни, ще получат обективен и професионален съвет. За да осъществи своята цел - внедряване на добри практики и високи стандарти за потребителска защита, АОНК работи редовно и в постоянна връзка с Комисията за Защита на Потребителите (КЗП), Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), така също и с неправителствени организации насочени към защита на потребителите.