Новини и събития

Представители на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране взеха активно участие в сформираните от Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) фокус групи във връзка с изготвяната Национална оценка на риска по новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Представяне на проекта на Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) за Център за алтернативно решаване на спорове НАИС ПРО.

Пред представители на държавни институции и браншови организации, Национална асоциация за извънсъдебни спогодби (НАИС) представи своя проект - Център за алтернативно решаване на спорове НАИС ПРО. Центърът е първата подобна структура в България, която ще работи по хибриден модел за решаване на спорове между потребители и търговци.

 

Всички фирми, членове на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК) дадоха съгласието си за участие в помирителните производства към Помирителна комисия, провеждани в Комисия за защита на потребителите (КЗП).

Постоянни в подкрепата си за всички инициативи на КЗП за защита на правата на потребителите, всички членове на АОНК приеха да участват в помирителните производства към Помирителна комисия, провеждани в Комисията.

2015 година – първата пълна календарна година от основаването на Асоциацията за Отговорно Небанково Кредитиране (АОНК).

2015 бе първата цяла календарна година за АОНК. През нея тя разгърна своята дейност и постигна първите си видими резлултати свързани с внедряването на добрите търговски практики, особено на тези имащи отношение към закрила на потребителите.

Българската агенция за кредитен рейтинг - БАКР присъди първоначален кредитен рейтингна Кредисимо АД

На „Кредисимо” АД беше присъден дългосрочен кредитен рейтинг „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B” от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР).

На свое общо събрание, Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) прие уеб базираната медиа група "24пари" за свой асоцииран член. Това дава възможност на АОНК да разпространява редовно и пред още по-широка публика своите виждания за необходимост от разширяване на потребителска защита.

Да бъдеш „зелен" и „еко" се наложи като модерна тенденция, все по-силно обхващаща не само отделния индивид, а и бизнеса. Огромните мащаби на екологичната криза, в която се намира планетата налага нови ценности, както на личностно ниво, така и на съвременните корпорации. Компаниите с модерно устройство и мислене постепенно се превръщат в главни отговорници по спазването на стандартите на отговорния, екологичен бизнес, ценящ природните ресурси.

На база решение на УС на АОНК от 7.01.2015, Фератум България ЕООД беше прието за пълноправен член на асоциацията. Дружеството е част от Ferratum Group, международена компания, създадена във Финландия и предлагаща мобилни потребителски заеми в 19 държави от Европа, Австралия, Нова Зеландия и Америка. Българският клон на Ferratum Group е създаден през 2009г и към момента обслужва над 100 хил. клиенти в България. Присъединяването на Фератум България към АОНК е продължение на политиката на компанията за прозрачно, коректно и отговорно кредитиране.

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) бе представена официално на 9 юли на пресконференция в Гранд Хотел София. На същата дата всички учредители на Асоциацията приемат етичен кодекс, който влезе в сила за членовете й от този ден. Учредители на Асоциацията са 8 водещи компании за бързи потребителски кредити. Асоциацията е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година.

Кредисимо подкрепи пострадалите от наводненията в България като направи дарение по откритата сметка на Българския Червен Кръст.