Асоциацията за отговорно небанково кредитиране е регистрирана като сдружение с нестопанска цел в частна полза с решение на Софийски градски съд от 29.04.2014 година. Учредители на Асоциацията са 8 водещи компании на българския пазар, предоставящи краткосрочни небанкови кредити.