Историята на АОНК започва през 2014г.

Тогава с решение на Софийски градски съд, асоциацията бива регистрирана, като сдружение с нестопанска цел, в частна полза. Нейни учредители са 8-те водещи компании на българския пазар, предоставящи краткосрочно небанково финансиране. От тогава насам, се стремим да работим за реализацията на нашите цели в краткосрочен и дългосрочен план.