Подаване на жалба

Чрез тази форма можете да подадете жалба към Етичната комисия на АОНК. Вашата жалба ще бъде разгледана в рамките на времевите периоди описани в процедурата за подаване и разглеждане на жалби.